Djelatnosti koje obavljamo:

  1. Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
  1. Građenje,projektiranje i nadzor nad gradnjom
  1. Čiščenje i održavanje javnih površina
  1. Skupljanje i odvoz komunalnog otpada
  1. Održavanje nerazvrstanih cesta
  1. Održavanje groblja
  1. Skupljanje i prijevoz otpada za potrebe drugih
  1. Posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
  1. Proizvodnja i promet gnojiva i poboljšivača tla
  1. Održavanje i popravak motornih vozila i poljoprivrednih strojeva